Home

De Dialoog

Contact

Meedoen

Nederlandindialoog

Foto's

link naar nieuwsitems

facebook

 

Historie Nederland in Dialoog

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschaften en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven.

Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog. In 2005 namen Art.1 (Rotterdam) en Nieuwe Maan (Amsterdam) het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog uit te rollen naar andere steden. Deze uitrol wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en een groeiend aantal nationale partijen.

Kijk op om te zien in welke andere steden de Dag van de Dialoog organiseren en welke partners in het Nationale Advies Comité zitten.

Nederland in dialoog

Doel van de Dag van de Dialoog is door middel van de dialoog nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de samenleving in een stad heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete projecten ontstaan die bijdragen aan samenhang in de stad.

Het concept van de Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers:

landelijk

De uitgangspunten voor de dialoog (zogenaamde gespreksregels) zijn:

Thema's

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

http://www.nederlandindialoog.nl

footer